Recensioner och reportage

Som en del av mitt skrivande arbetar jag också som konstkritiker.

Jag har skrivit om både film och bildkonst tidigare, men är nu mest specialiserad på litteratur, poesi och seriekonst. Nyligen har jag skrivit recensioner för Åbo underrättelser, Horisont och Lysmasken. Jag tar för tillfället inte emot recensionsuppdrag.

Några exempel på recensioner:

Ulla Donners Skiten

Henna Johansdotters Glasvaggan

Matilda Södergrans Överlevorna

Övrig journalistik

Jag har också erfarenhet av rapporter, personintervjuer och reportage. Till exempel har jag nyligen deltagit med tre artiklar i publikationen Teater i transit (red. Camilla Lindberg, layout Emma Strömberg och fotografier nedan av Cata Portin och Saara Autere) för Svenska kulturfonden.